't pASSt is een begeleidingscentrum voor mensen met autisme. 

Alles vertrekt vanuit jou als persoon met autisme en samen met jou gaan we op weg in individuele begeleiding. 

We bieden zinvolle dagbesteding door middel van atelierwerking, waarbij ieder zichzelf kan en mag zijn. 

Ont-moeten staat centraal in ons 't pASSt café en Open huis dagen.

Een begripvol netwerk zorgt voor meer houvast en hierbij gaan we in verbinding met de samenleving.

Sensibiliseren in real life doen we door onze samenwerkingen en Outreach.